Bảng Giá Loa Karaoke Next-Proaudio Mới Nhất


STT SẢN PHẨM ẢNH ĐVT GIÁ BÁN BẢO HÀNH
1 1 Cái Giá: 19.900.000 ₫ 12 Tháng
2 1 Cái Giá: 26.100.000 ₫ 12 Tháng
3 1 Cái Giá: 39.500.000 ₫ 12 Tháng
4 1 Cái Giá: 36.000.000 ₫ 12 Tháng
5 1 Cái Giá: 32.750.000 ₫ 12 Tháng
6 1 Cái Giá: 36.400.000 ₫ 12 Tháng
7 1 Cái Giá: 55.000.000 ₫ 12 Tháng
8 1 Cái Giá: 50.700.000 ₫ 12 Tháng
9  Next-ProAudio PFA18s 1 Cái Giá: 82.000.000 ₫ 12 Tháng
11 Next-ProAudio PFA18spHP Passive 1 Cái Giá: 65.000.000 ₫ 12 Tháng
12 Next-Proaudio PFA18sHP Acitve 1 Cái Giá: 96.000.000 ₫ 12 Tháng
13  1 Cái Giá: 61.500.000 ₫ 12 Tháng
14 1 Cái Giá: 64.900.000 ₫ 12 Tháng
15 1 Cái Giá: 72.000.000 ₫ 12 Tháng


*Xem chi tiết:
Các dòng loa Next Proaudio.
Các dòng amply Next Proaudio.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ TRIỂN KHAI

    ĐĂNG KÝ NHẬN TIN