Bảng Giá Loa & Amply Karaoke DX-Pro Mới Nhất

STT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT GIÁ BÁN BẢO HÀNH
1   DX-PRO DC-25 1 Cái Giá: 24.800.000 ₫ 12 Tháng
2   DX-PRO DS-15SUB 1 Cái Giá: 13.850.000 ₫ 12 Tháng
3   DX-PRO DS-18SUB 1 Cái Giá: 19.300.000 ₫ 12 Tháng
4   DX-PRO V12 MK II 1 Cái Giá: 23.900.000 ₫ 12 Tháng
5   DX-PRO DS 10 1 Cái Giá: 7.000.000 ₫ 12 Tháng
6   DX-PRO DS 12 1 Cái Giá: 11.900.000 ₫ 12 Tháng
7   DX-PRO DS 15 1 Cái Giá: 17.900.000 ₫ 12 Tháng
8   DX-PRO DS18 MK2 SUB 1 Cái Giá: 24.300.000 ₫ 12 Tháng
9   DX-PRO T 102 1 Cái Giá: 39.000.000 ₫ 12 Tháng
10   DX-PRO DT 18 SUB 1 Cái Giá: 51.500.000 ₫ 12 Tháng
11   DX-PRO CS 10 1 Cái Giá: 9.400.000 ₫ 12 Tháng
12   DX-PRO CS 12 1 Cái Giá: 10.300.000 ₫ 12 Tháng
13   DX-PRO CS 15 1 Cái Giá: 16.700.000 ₫ 12 Tháng
14   DX-PRO CA-204 1 Cái Giá: 13.800.000 ₫ 12 Tháng
15   DX-PRO CA-208 1 Cái Giá: 26.000.000 ₫ 12 Tháng
16   DX-PRO CA-216 1 Cái Giá: 21.100.000 ₫ 12 Tháng
17   DX-PRO CA-304 1 Cái Giá: 11.400.000 ₫ 12 Tháng
18   DX-PRO CA-308 1 Cái Giá: 18.600.000 ₫ 12 Tháng
19   DX-PRO CA-316 1 Cái Giá: 31.000.000 ₫ 12 Tháng
20   DX-PRO CA-312 1 Cái Giá: 42.400.000 ₫ 12 Tháng
21   DX-PRO CA-401 1 Cái Giá: 7.820.000 ₫ 12 Tháng
22   DX-PRO DC 10 1 Cái Giá: 7.900.000 ₫ 12 Tháng
23   DX-PRO DC 12 1 Cái Giá: 13.900.000 ₫ 12 Tháng
24   DX-PRO CA-15SUB 1 Cái Giá: 37.500.000 ₫ 12 Tháng
25   DX-PRO CN-6.2 1 Cái Giá: 3.500.000 ₫ 12 Tháng
26   DX-PRO V12F 1 Cái Giá: 18.300.000 ₫ 12 Tháng
27   DX-PRO DP-12 1 Cái Giá: 23.600.000 ₫ 12 Tháng
28   DX-PRO DP-15 1 Cái Giá: 27.500.000 ₫ 12 Tháng
29   DX-PRO LV-10 1 Cái Giá: 24.900.000 ₫ 12 Tháng
30   DX-PRO LV-12 1 Cái Giá: 32.000.000 ₫ 12 Tháng
31   DX-PRO LV-15 1 Cái Giá: 41.700.000 ₫ 12 Tháng
32   DX-PRO LV-18 1 Cái Giá: 35.300.000 ₫ 12 Tháng
33   DX-PRO CN-8.2 1 Cái Giá: 4.300.000 ₫ 12 Tháng
34   DX-PRO DS-218 MK2 SUB 1 Cái Giá: 37.900.000 ₫ 12 Tháng
35   DX-PRO LV-218 1 Cái Giá: 67.500.000 ₫ 12 Tháng
36   DX-PRO T 82 1 Cái Giá: 36.000.000 ₫ 12 Tháng
37   DX-PRO DC-15 1 Cái Giá: 13.500.000 ₫ 12 Tháng
38   DX-PRO CA-10SUB 1 Cái Giá: 23.900.000 ₫ 12 Tháng
39   DX-PRO DT 10 1 Cái Giá: 58.500.000 ₫ 12 Tháng
40   DX-PRO CA-12SUB 1 Cái Giá: 29.900.000 ₫ 12 Tháng
41   DX-PRO CA-306 1 Cái Giá: 23.200.000 ₫ 12 Tháng
42   DX-PRO CA-402 1 Cái Giá: 13.000.000 ₫ 12 Tháng
43   DX-PRO CN-10.2 1 Cái Giá: 5.900.000 ₫ 12 Tháng
44   DX-PRO V12 MK2 1 Cái Giá: 14.300.000 ₫ 12 Tháng
45   DX-PRO V12i 1 Cái Giá: 22.900.000 ₫ 12 Tháng
46   DX-PRO DS-218SUB 1 Cái Giá: 33.000.000 ₫ 12 Tháng
47   DX-PRO CA-208 System 1 Cái Giá: Liên hệ 12 Tháng
48   DX-PRO CA-12 SUB System 1 Cái Giá: Liên hệ 12 Tháng
49   DX-PRO CA-12SUB System 1 Cái Giá: Liên hệ 12 Tháng
50   DX-PRO CA-216 System 1 Cái Giá: Liên hệ 12 Tháng
51   DX-PRO CA-312 System 1 Cái Giá: Liên hệ 12 Tháng
52   DX-PRO CA-312 System 1 Cái Giá: Liên hệ 12 Tháng
53   DX-PRO CA-12SUB System (120W) 1 Bộ Giá: Liên hệ 12 Tháng
54   DX-PRO CA-15SUB System 1 Bộ Giá: Liên hệ 12 Tháng
55   DX-PRO CA-12SUB System 350W 1 Cái Giá: Liên hệ 12 Tháng
56   DX-PRO CA-306 (120W) 1 Cái Giá: Liên hệ 12 Tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ TRIỂN KHAI

    ĐĂNG KÝ NHẬN TIN