Bảng Giá Loa & Amply Karaoke DX-Pro Mới Nhất

STT MODEL ẢNH ĐVT GIÁ
1   DX-PRO DC-25 1 Cái 24.800.000 ₫
2   DX-PRO DS-15SUB 1 Cái 13.850.000 ₫
3   DX-PRO DS-18SUB 1 Cái 19.300.000 ₫
4   DX-PRO V12 MK II 1 Cái 23.900.000 ₫
5   DX-PRO DS 10 1 Cái 7.000.000 ₫
6   DX-PRO DS 12 1 Cái 11.900.000 ₫
7   DX-PRO DS 15 1 Cái 17.900.000 ₫
8   DX-PRO DS18 MK2 SUB 1 Cái 24.300.000 ₫
9   DX-PRO T 102 1 Cái 39.000.000 ₫
10   DX-PRO DT 18 SUB 1 Cái 51.500.000 ₫
11   DX-PRO CS 10 1 Cái 9.400.000 ₫
12   DX-PRO CS 12 1 Cái 10.300.000 ₫
13   DX-PRO CS 15 1 Cái 16.700.000 ₫
14   DX-PRO CA-204 1 Cái 13.800.000 ₫
15   DX-PRO CA-208 1 Cái 26.000.000 ₫
16   DX-PRO CA-216 1 Cái 21.100.000 ₫
17   DX-PRO CA-304 1 Cái 11.400.000 ₫
18   DX-PRO CA-308 1 Cái 18.600.000 ₫
19   DX-PRO CA-316 1 Cái Giá: 31.000.000 ₫
20   DX-PRO CA-312 1 Cái Giá: 42.400.000 ₫
21   DX-PRO CA-401 1 Cái 7.820.000 ₫
22   DX-PRO DC 10 1 Cái 7.900.000 ₫
23   DX-PRO DC 12 1 Cái 13.900.000 ₫
24   DX-PRO CA-15SUB 1 Cái 37.500.000 ₫
25   DX-PRO CN-6.2 1 Cái 3.500.000 ₫
26   DX-PRO V12F 1 Cái 18.300.000 ₫
27   DX-PRO DP-12 1 Cái 23.600.000 ₫
28   DX-PRO DP-15 1 Cái 27.500.000 ₫
29   DX-PRO LV-10 1 Cái 24.900.000 ₫
30   DX-PRO LV-12 1 Cái 32.000.000 ₫
31   DX-PRO LV-15 1 Cái 41.700.000 ₫
32   DX-PRO LV-18 1 Cái 35.300.000 ₫
33   DX-PRO CN-8.2 1 Cái 4.300.000 ₫
34   DX-PRO DS-218 MK2 SUB 1 Cái 37.900.000 ₫
35   DX-PRO LV-218 1 Cái 67.500.000 ₫
36   DX-PRO T 82 1 Cái 36.000.000 ₫
37   DX-PRO DC-15 1 Cái 13.500.000 ₫
38   DX-PRO CA-10SUB 1 Cái 23.900.000 ₫
39   DX-PRO DT 10 1 Cái 58.500.000 ₫
40   DX-PRO CA-12SUB 1 Cái 29.900.000 ₫
41   DX-PRO CA-306 1 Cái 23.200.000 ₫
42   DX-PRO CA-402 1 Cái 13.000.000 ₫
43   DX-PRO CN-10.2 1 Cái 5.900.000 ₫
44   DX-PRO V12 MK2 1 Cái 14.300.000 ₫
45   DX-PRO V12i 1 Cái 22.900.000 ₫
46   DX-PRO DS-218SUB 1 Cái 33.000.000 ₫
47   DX-PRO CA-208 System 1 Cái Giá: Liên hệ
48   DX-PRO CA-12 SUB System 1 Cái Giá: Liên hệ
49   DX-PRO CA-12SUB System 1 Cái Giá: Liên hệ
50   DX-PRO CA-216 System 1 Cái Giá: Liên hệ
51   DX-PRO CA-312 System 1 Cái Giá: Liên hệ
52   DX-PRO CA-312 System 1 Cái Giá: Liên hệ
53   DX-PRO CA-12SUB System (120W) 1 Bộ Giá: Liên hệ
54   DX-PRO CA-15SUB System 1 Bộ Giá: Liên hệ
55   DX-PRO CA-12SUB System 350W 1 Cái Giá: Liên hệ
56   DX-PRO CA-306 (120W) 1 Cái Giá: Liên hệ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ TRIỂN KHAI

    ĐĂNG KÝ NHẬN TIN