Bảng Giá Loa Cho Quán Cafe Mới Nhất

STT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT GIÁ BÁN BẢO HÀNH
1


 


 
1 Cái


 
Giá: 1.550.000 ₫


 
12 Tháng


 
2


 


 
1 Cái


 
Giá: 1.750.000 ₫


 
12 Tháng


 

3


 


 

1 Cặp


 

Giá: 15.000.000 ₫


 

24 Tháng


 
4   Loa Piega In-Ceiling 5.25" 1 Cặp Giá: 9.600.000 ₫ 24 Tháng
5


 


 
1 Cặp


 
Giá: 20.000.000 ₫


 
24 Tháng


 
6   Loa Piega In-wall 5.25" 1 Cặp Giá: 10.600.000 ₫ 24 Tháng
7


 


 
1 Cặp


 
Giá: 3.260.000 ₫


 
12 Tháng


 
8


 


 
1 Cái


 
Giá: 8.000.000 ₫


 
12 Tháng


 

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ TRIỂN KHAI

    ĐĂNG KÝ NHẬN TIN